Shqipëri vendndodhjen në hartë
 

Shqipëri

Shikimet sot 0 -0
Numri total 259 +0
Totali i komenteve 87 +0
Vlerësimet totale 0 / 0 / 32

Komentet e reja në shqip

Prill 5, 2023
Të tjera

Other

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, PC, *.*.*.56

Marsh 3, 2023
Reklamim

Advertising

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, Tabletë, *.*.*.150

Shkurt 1, 2023
Thirrje e padëshiruar

Scam (robocall / recorded message)

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, Pajisje celulare, *.*.*.176

Marsh 25, 2022
Të tjera

Other (robocall / recorded message)

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, PC, *.*.*.25

Mund 23, 2022
Të tjera

Other (robocall / recorded message)

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, Pajisje celulare, *.*.*.165

Prill 4, 2023
Reklamim

Advertising (robocall / recorded message)

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, Tabletë, *.*.*.13

Marsh 9, 2023
Të tjera

Store

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, Tabletë, *.*.*.223

Marsh 30, 2023
Reklamim

Advertising

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, PC, *.*.*.216

Prill 5, 2023
Reklamim

Advertising

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, PC, *.*.*.28

Marsh 29, 2023
Reklamim

Advertising

Komenti i përdoruesit nga Shqipëri, Tabletë, *.*.*.255

Më aktive në muaj
Numrat e rinj shtuar në bazë

Zbuloni se kush po ju telefonon nga një numër i panjohur ose ndani përvojën tuaj