မြန်မာ မြေပုံပေါ်တွင်တည်နေရာ
 

မြန်မာ

ယနေ့မြင်ကွင်းများ 0 -0
စုစုပေါင်း 281 +0
စုစုပေါင်းမှတ်ချက်မျ... 207 +0
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စုစ... 0 / 0 / 115

မှတ်ချက်အသစ်များ မြန်မာလို

သြဂုတ်လ 18, 2023
မလိုလားအပ်သောခေါ်ဆိုမှု

Financial services (robocall / recorded message)

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, မိုဘိုင်းကိရိယာ, *.*.*.136

သြဂုတ်လ 17, 2023
တခြား

Other (robocall / recorded message)

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, တက်ဘလက်, *.*.*.57

သြဂုတ်လ 18, 2023
တခြား

Other

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, ပီစီ, *.*.*.8

သြဂုတ်လ 3, 2022
မလိုလားအပ်သောခေါ်ဆိုမှု

Scam (robocall / recorded message)

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, တက်ဘလက်, *.*.*.161

ဇန်နဝါရီလ 22, 2023
မလိုလားအပ်သောခေါ်ဆိုမှု

Financial services

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, ပီစီ, *.*.*.180

ဇွန်လ 3, 2022
မလိုလားအပ်သောခေါ်ဆိုမှု

Scam

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, မိုဘိုင်းကိရိယာ, *.*.*.208

မတ်လ 21, 2022
တခြား

Other

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, ပီစီ, *.*.*.155

ဇန်နဝါရီလ 21, 2023
မလိုလားအပ်သောခေါ်ဆိုမှု

Financial services (robocall / recorded message)

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, ပီစီ, *.*.*.239

မတ်လ 2, 2023
တခြား

Other

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, မိုဘိုင်းကိရိယာ, *.*.*.173

ဇွန်လ 12, 2023
မလိုလားအပ်သောခေါ်ဆိုမှု

Scam

အသုံးပြုသူထံမှ မှတ်ချက် မြန်မာ, ပီစီ, *.*.*.33

အတက်ကြွဆုံး တစ်လလျှင်
နံပါတ်အသစ် အခြေခံသို့ထည့်သည်။

အမည်မသိနံပါတ်တစ်ခုမှ သင့်ကိုခေါ်ဆိုနေသည် သို့မဟုတ် သင့်အတွေ့အကြုံကို မျှဝေမည်ကို ရှာဖွေပါ။